Ochrana osobních údajů klientů společnosti AQUAPLUMB, s.r.o.

Datum účinnosti od: 10. 5. 2023

Rozsah a účel shromažďování a zpracování osobních údajů

Společnost AQUAPLUMB, s.r.o. získává a zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu:

  • správného poskytování služeb, které nabízíme
  • možnosti odpovědět na Vaše případné dotazy či požadavky
  • pochopení a vyjasnění Vašich potřeb
  • marketingové komunikace - zasílání sdělení (Newsletter, novinky, zvláštní akce, apod.)
  • ověření Vaší spokojenosti - dotazníky a průzkumy
  • správného vedení naší interní evidence

K tomuto účelu shromažďujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresu, 
e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje uchováváme na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů klientem

Při návštěvě našich webových stránek nám můžete poskytnout své osobní údaje. Například zasláním poptávky, dotazu nebo přihlášením se k odběru novinek. Požádáme Vás o poskytnutí kontaktní ch údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefonní číslo) a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Klient souhlasí s tím, aby uvedené osobní údaje byly zahrnuty do elektronické databáze společnosti AQUAPLUMB, s.r.o. a aby byly shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pokud si v budoucnu nepřejete, abychom shromažďovali osobní údaje o Vás, můžete souhlas kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na info@aquaplumb.cz.

Na Váš e-mail budeme formou sdělení příležitostně zasílat informace o nových službách, speciálních nabídkách a akcích, které pořádáme.  Máte právo odmítnout posílání takových e-mailů zasláním žádosti na info@aquaplumb.cz.

Přístup k vašim osobním údajům

Máte právo požádat nás o sdělení rozsahu osobních údajů, které o Vás shromažďujeme. V případě zájmu můžete požádat mailem o kopii Vašich osobních údajů na adrese info@aquaplumb.cz.

Máte právo nás mailem kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů na mailové adrese info@aquaplumb.cz .

Informace, které sdílíme s jinými subjekty/osobami

Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám pro použití při marketingu jejich produktů nebo služeb bez vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi „Spřízněnými osobami“. Jedná se o osoby nebo subjekty, které díky vlastnickému propojení nabízí společné služby a výhody pro klienty. Mohou tyto informace používat v souladu s tímto vnitřním předpisem pro účely zasílání sdělení obsahujících informace o nabídce služeb, novinky nebo akce.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje sdíleli se spřízněnými osobami, tyto údaje nám neposkytujte. Osobám, které nám neudělí svůj souhlas se sdílením jejich osobních údajů se spřízněnými osobami, nemůžeme nabízet výhody vzniklé nabídkou společných služeb a výhod.

Třetí strany

Spolupracujeme také s dalšími společnostmi a jednotlivci, kteří zajišťují činnosti pro naši společnost v souladu s tímto vnitřním předpisem. Jedná se například o specialisty v oblasti zákaznické podpory, e-mailové prodejce, společnosti zabývající se webhostingem a realizací objednávek, provádějící analýzu údajů, Těmto třetím stranám může být poskytnut přístup k osobním údajům, které potřebují k plnění svých úkolů, ale tyto třetí strany nesmějí tyto informace použít jinak než naším jménem a v souladu s tímto vnitřním předpisem.

Technologie, které využíváme ke zlepšení nabídky služeb

Ke shromažďování informací o Vaší návštěvě našich webových stránek využíváme technologie, které mohou poskytnout informace pro zlepšení nabídky našich služeb. Jedná se například o informace ohledně Vaší předchozí návštěvy našich webových stránek, Vaše preference, apod.

Způsob ochrany osobních údajů

Návštěvou této webové stránky nám poskytujete svůj souhlas pro získávání, shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů podle výše uvedených pravidel. Zabezpečili jsme webové stránky odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k žádnému nepovolenému sdělení, využití, změně nebo zničení osobních údajů, které nám prostřednictvím stránek poskytnete. Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení našich webových stránek, zašlete je e-mailem na adresu info@aquaplumb.cz   

Aktualizace vašich údajů

Máte možnost své osobní údaje zkontrolovat, změnit nebo požádat o jejich vymazání zasláním
e-mailu na adresu info@aquaplumb.cz

Předávání údajů do jiných zemí

Společnost AQUAPLUMB s.r.o. nepředává osobní údaje do jiných zemí.

Ochrana osobních údajů dětí

Tyto stránky jsou určeny osobám, které dosáhli 18 let věku. Naše společnost vědomě osobní údaje jakýchkoliv osob mladších 18-ti let neshromažďuje. Pokud se stane, že jsme neúmyslně obdrželi osobní údaje od návštěvníka stránek, který dosud nedosáhl věku 18 let, vymažeme tyto údaje z našich záznamů.

Pokud jste ještě nedosáhli věku 18 let, můžete si naše webové stránky prohlížet, ale nesmíte nám poskytovat osobní údaje. Není možné, abyste se na stránkách zaregistrovali.

Aktualizace našeho vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů

Podle změny právních předpisů a nabídky našich služeb, budeme tento interní předpis aktualizovat. Zde zveřejníme jeho upravené znění. Datum účinnosti tohoto předpisu naleznete na začátku této stránky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji, že poskytnutím svých osobních údajů společnosti AQUAPLUMB, s.r.o. uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou pro účely nabízení a prodeje zboží a služeb.

Dále potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a:

  • o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů
  • o svém nepodmíněném právu kdykoliv tento svůj souhlas odvolat, jakož i o svém právu získat přístup k údajům o mé osobě a změnit je
  • o svém právu požadovat kdykoliv informace o zpracovávání mých osobních údajů

Pasivně poskytované informace Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat